Käyttöehdot

Tervetuloa Toholammin Energian verkkosivustolle. Tutustu näihin ehtoihin ennen kuin alat käyttämään sivustoa.

Toholammin Energian verkkopalvelujen yleiset käyttöehdot

Avaamalla Toholammin Energia Oy:n omistaman ja hallinnoiman verkkosivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä käyttöehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei sivuston käyttöön ole oikeutta.

Sivustolla voi olla myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jotka palvelun käyttäjän on hyväksyttävä ja joihin näitä käyttöehtoja sovelletaan ainoastaan toissijaisesti.

Aineettomat oikeudet

Sivuston omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Toholammin Energialle tai kolmannelle osapuolelle. Sivuston sisältämä aineisto, kuten tekstit, kuvat, kuviot, logot, grafiikka, nimet, ikonit, videot, äänitteet ja ohjelmistot ovat Toholammin Energian, lisenssiantajien tai yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Kaikki oikeudet sivuston sisältämään aineistoon pidätetään, ellei toisin mainita.

Sallittua on sivuston katselu tietokoneella tai muulla laitteella, tallentaminen tietokoneelle tai tulostaminen henkilökohtaista, ei kaupallista käyttöä varten. Sivustoa lainatessa on aina ilmoitettava lähde. Julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö on sallittua, mutta tiedon lähde on mainittava.

Sivuston käyttö ja vastuunrajoitukset

Sivusto ja sivuilla olevat palvelut toimitetaan ilman sitoumusta ja sellaisenaan kuin se on. Toholammin Energialla on verkkosivun omistajana ja hallitsijana oikeus muuttaa milloin tahansa sivuston sisältöä, toimintaa, näitä käyttöehtoja, saatavuutta tai muita ominaisuuksia.

Toholammin Energia ei vastaa sivuston mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai sivustolla olevien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Toholammin Energia ei myöskään vastaa sivuston soveltuvuudesta tai sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sivustolla esitettäviä tietoja ei voida pitää tarjouksena, sitoumuksena, kehotuksena tai muuna Toholammin Energia sitovana velvoitteena, ellei toisin ole ilmoitettu.

Toholammin Energia ei vastaa tietoliikenne- tai tietojärjestelmähäiriöiden, tai – virheiden, tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista. Eikä myöskään mistään niiden sivujen sisällöstä tai niistä palveluista, joihin Toholammin Energian verkkosivustosta on linkkiyhteys ja jotka on julkaistu tai tehty jonkun muun kuin palvelun omistajan toimesta.

Käyttäjän antamat tiedot

Toholammin Energian verkkosivustoa käyttäen tehdyn viestin perille saapuminen on aina asiakkaan vastuulla. Toholammin Energia ei vastaa sivuston kautta lähetettyjen viestien muuttumattomuudesta tai eheydestä. Käyttäjä on itse vastuussa siitä, ettei lähetä tälle verkkosivulle mitään lainvastaista tai epäasiallista sisältöä. Sivuston käyttäjän on myös kohtuullisin keinoin varmistettava, ettei lähetetty aineisto sisällä viruksia tai ole muuten vahingollista.

Suojaamattomien ja avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Suojaamattomien ja luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettäminen Toholammin Energia Oy:lle tapahtuu asiakkaan vastuulla. Toholammin Energialla on oikeus toimittaa yleistä tietoa salaamattomassa sähköpostiyhteydessä, jos asiakas niin vaatii. Toholammin Energia ei kuitenkaan vastaa salaamattomien sähköpostiviestien välityksellä lähetettyjen tietojen paljastumisesta julkisessa verkossa, eikä siten vastaa tästä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Toholammin Energia ei takaa, että sivusto ja sivustolla olevat palvelut olisivat jatkuvasti tai ilman keskeytystä käytössä. Käyttökatkoksia voi esiintyä muun muassa teknisten häiriöiden, haittaohjelmien tai tietoturvariskien tai -loukkausten aiheuttamista palvelukatkoksista tai vahingoista.

Henkilötiedot

Toholammin Energia noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Asiointia koskevien tietojen kerääminen

Toholamminenergia.fi -sivustolla vierailleista henkilöistä pidetään kävijätilastoa sivuston kehittämistä varten. Kerätyistä tiedoista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Sovellettava laki

Sovellamme näihin käyttöehtoihin Suomen lakia.

Kysymykset

Toholammin Energian verkkosivun käyttöehtoja koskevat huomautukset ja kysymykset sekä verkkosivuun liittyvä palaute pyydetään ystävällisesti lähettämään sähköpostilla osoitteeseen: .