Hinnat

Kaukolammön myyntitariffi

Liittymismaksut

1.6.2022 alkaen:
Asiakas maksaa liittymismaksun ennen liittymistään kaukolämpöverkkoon. Liittymismaksun suuruus määräytyy rakennuksen sijainnin ja liittymän suuruuden perusteella seuraavasti. 

Tilausvirta V (m3/h)
Liittymismaksu L (€)
0 – 0,5
K x KL x (874,58 + 4372,89 x V) x 1,24
0,5 – 1,5
K x KL x (1093,22 + 3935,60 x V) x 1,24
1,5 – 4,0
K x KL x ( 2405,09 + 3061,02 x V ) x 1,24
4,0 – 10,0
K x KL x ( 5903,40 + 2186,44 x V ) x 1,24
10,0 –
K x KL x ( 14649,17 + 1311,87 x V ) x 1,24

Teollisuudelle voidaan tehdä tilanteen mukaan räätälöityjä sopimuksia.

Omakotitaloilla kiinteä liittymismaksu = 3 299 €, kun rakennustilavuus on enintään 800 m³, etäisyys verkostoa enintään 30 m ja maasto esteetön.
Muutoin tapauskohtaisesti.

Liittymismaksuihin sisältyy arvonlisävero ja ne ovat palautuskelvottomia.

Perusmaksut

Tilausvirta V (m3/h) 
Perusmaksu P (€/v) 
0 – 0,5
K x ( 50,46 + 975,49 x V) + ALV
0,5 – 1,5
K x ( 84,09 + 908,21 x V) + ALV
1,5 – 4,0
K x ( 588,66 + 571,84 x V) + ALV
4,0 – 10,0
K x ( 992,31 + 470,93 x V) + ALV
10,0 –
K x ( 3683,32 + 201,83 x V) + ALV

Omakotitalot 333,71 €/vuosi (sis. ALV-24 %) / 269,12 €/vuosi (ALV-0 %)

Perusmaksun määräytymisen perusteena oleva tilausvirta on määritelty lämpösopimuksessa. Tariffin voimaan tullessa K-kertoimen arvo on 1,63. Mikäli kaukolämpötoiminnassa tapahtuu oleellisia kustannustason muutoksia, voi lämmönmyyjä tarkistaa hinnat ajankohdan tasolle.

Energiamaksut

1.1.2022 alkaen:

Pienet ja keskisuuret kuluttajat 62,59 € / MWh (alv-% 0) < 2 000 MWh / v 

Suuret kuluttajat sopimuksen mukaan > 2 000 MWh / v 

Suurteollisuudelle voidaan tehdä tilanteen mukaan erillisiä sopimuksia, joissa hinnoittelu määri-tellään tapauskohtaisesti. 

Muut maksut

Vaakapunnitukset Hinta
Kortin lunastus 50,00 € + ALV
Punnitus ilman korttia 20,00 € + ALV
Punnitus kortin kanssa 10,00 € + ALV
Punnitus hälytettäessä päivystäjä 50,00 € + ALV
Laskutettavat tuntiveloitukset Hinta
Työtunti 07-17 45,00 € + ALV
Työtunti 17-07 65,00 € + ALV

Punnitustositteet voi noutaa arkipäivisin tai päivystäjän ollessa paikalla.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).