Hinnat

Kaukolammön myyntitariffi

Liittymismaksut

Tilausvirta V (m3/h)
Liittymismaksu L (€)
0 – 0,5
K x KL x ( 874,58 + 4372,89 x V )
0,5 – 1,5
K x KL x ( 1093,22 + 3935,60 x V )
1,5 – 4,0
K x KL x ( 2405,09 + 3061,02 x V )
4,0 – 10,0
K x KL x ( 5903,40 + 2186,44 x V )
10,0 –
K x KL x ( 14649,17 + 1311,87 x V )

Omakotitalot 2550 € (rakennustilavuus alle 800 m 3 )

K= 1,2 yleinen kustannustasosta riippuva kerroin, jota voidaan tarkistaa kustannustason muuttuessa.

KL= 0,6 – 2,0 vanhat kiinteistöt sijainnista sekä kattilalaitoksen iästä ja kunnosta riippuen. Uudisrakennuksissa KL= 0,5 – 1,5

Perusmaksutariffit

Tilausvirta V (m3/h) 
Perusmaksu P (€/v) 
0 – 0,5
K x ( 50,46 + 975,49 x V) + ALV
0,5 – 1,5
K x ( 84,09 + 908,21 x V) + ALV
1,5 – 4,0
K x ( 588,66 + 571,84 x V) + ALV
4,0 – 10,0
K x ( 992,31 + 470,93 x V) + ALV
10,0 –
K x ( 3683,32 + 201,83 x V) + ALV

Omakotitalot 333,71 € (sis. ALV-24 %)

Perusmaksun määräytymisen perusteena oleva tilausvirta on määritelty lämpösopimuksessa. Tariffin voimaan tullessa K-kertoimen arvo on 1,63 (ALV-0). Mikäli kaukolämpötoiminnassa tapahtuu oleellisia kustannustason muutoksia, voi lämmönmyyjä tarkistaa hinnat ajankohdan tasolle.

Energiamaksutariffi

Megawattihinta 60,77 + ALV 24% = 75,35 €/MWh

Muut maksut

Vaakapunnitukset Hinta
Kortin lunastus 50,00 € + ALV
Punnitus ilman korttia 20,00 € + ALV
Punnitus kortin kanssa 10,00 € + ALV
Punnitus hälytettäessä päivystäjä 50,00 € + ALV
Laskutettavat tuntiveloitukset Hinta
Työtunti 07-17 45,00 € + ALV
Työtunti 17-07 65,00 € + ALV

Punnitustositteet voi noutaa arkipäivisin tai päivystäjän ollessa paikalla.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).